Viies päev: reede, 08.10.2021//5th Day: Friday, 08.10.2021

Viimane projektipäev algas mõnusa ootusärevusega, sest õpilased olid mitu päeva tehtud rühmatööd valmis saanud ja pidid nüüd enda ettevõtlusideid kaaslastele tutvustama. Segarühmades, kuhu kuulusid erinevate riikide õpilased, pidi kõigepealt välja mõtlema oma äriidee, leidma ettevõttele ainulaadse ja nutika nime, kujundama logo, tegema ettevõtte SWOT (tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud) analüüsi, koostama esitluse ja liftikõne. Samuti oli vaja kindlaks teha, kellele täpsemalt on toode või teenus suunatud, ja hinnata algkapitali vajadust. Esitluse ja liftikõne hindajaks olid kohaliku ettevõtluskeskuse juht ja Portugali kooli ettevõtlusõpetaja. Hea meel oli näha ja kuulda, et kõik rühmad olid oma ülesannetega hästi hakkama saanud, ületades keelebarjääri ja pannes kogu meeskonna ühe eesmärgi nimel tööle. Seda kinnitasid ka hindajad, kes esitasid täpsustavaid küsimusi ja juhtisid tähelepanu aspektidele, millega peab esitlemisel kindlasti arvestama, ja andsid head nõu, kuidas oma kõne veelgi veenvamaks teha. Nii „sündis“ kolm ettevõtet: 1) „Portee“, mis pakub rahvusvärvides ja –sümboolikaga spordirõivaid ja mille esimesed kauplused sooviti avada Tallinnas ja Lissabonis, samuti plaaniti e-poe avamist; 2) „MedForYou“, mis plaanis kasutada inimese DNAd, et pakkuda igaühele kõige paremini sobivat ravi. Teenust müüdaks haiglatele ja kliinikutele, kes koostaksid DNA andmete põhjal patsiendi individuaalse raviplaani, sel moel saaks iga patsient just talle sobiva ravimi ja just talle sobivas koguses; 3) „FindIt“ rakendus keskendus kliendi asukohapõhisele teenuste pakkumisele. Näiteks saaks kasutaja teada, milliseid huviväärsusi on võimalik antud asukohas näha, kuhu minna ja mida teha (spordiklubid, meelelahutus jmt). Rakendus oleks kohalikele ettevõtetele hea reklaamivõimalus, see oleks kasutajatele tasuta ja sellele oleks lihtne ligipääs ja kasutatav ülemaailmselt. „FindIt“ tunnuslause on „Kui sul on aega – me aitame seda sisustada!“. Kuna Türgi õpilased ei saanud koroonapiirangute tõttu Portugali tulla, esitasid nad oma idee läbi Teams keskkonna. Nende idee oli keskkonnaalane „Clean the World“ ja nad pakuksid erinevate puhkealade korrastusteenust.

Päeva teises pooles külastasime ülikoolilinna Coimbrat. Coimbra ülikool on üks vanimaid Euroopas ja selle ajaloolised hooned, sealhulgas imeline raamatukogu, on kantud tervikuna UNESCO maailmapärandi nimekirja. Põnev oli vaadata üliõpilaste igapäevaelu kui ka külastada keemiaajaloo muuseumit.

Kirjutas õpetaja Eve, Audentese Spordigümnaasium

Neljas päev: neljapäev, 07.10.2021//4th Day: Thursday, 07.10.2021

On Thursday, we ended creating our companies. We were divided into 3 groups of 4 students. All nationalities were represented in two of the groups. We were given a questionnaire in which we had to write everything related to the company. We had to assess the company’s strengths, weaknesses, opportunities, and even threats. It was a good time to think about whether this company has any hope of success. The instructors also constantly reviewed how far we were and what we had written. If something was wrong, then they said so, but they didn’t say what to write exactly. Our team had problems with communication, as only half of the group was fluent in English. Finding a second language and using automatic translation alleviated this problem. I was the leader in this team because the company was created with my idea. This provided an opportunity to hone my leadership skills in international groups.

After work, we went to see the basilica complex, which is one of the major centres of pilgrimage in Europe and largest tourist magnet in Fátima. It is visited by about 7 million guests a year. It is a large complex with several churches and a basilica. The large square there can accommodate about 200,000 people, but even 600,000 people have gathered there. Services are held every night and pilgrims visit place all year round.

In the evening we had, so to speak, a farewell dinner, which consisted of three courses. There was so much food that we could not eat everything. The food was also very tasty, most of it was different meats. Saskia also gave a speech, thanking our companions and gave Estonian chocolate as a present.

Written by Kahru, Audentes Sports Gymnasium

Loe postitust ka EESTI KEELES (pärast pildigaleriid) →

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neljapäeval lõpetasime oma firmade loomise. Meid jagati 3 gruppi, kus oli 4 õpilast. Kahel grupil olid kõik rahvused esindatud. Meile oli ette antud ankeet, kuhu me pidime kirjutama kõike firmaga seonduvat. Me pidime hindama firma tugevaid ja nõrk külgi ning isegi ohte. See oli hea aega mõelda, et kas sellel firmal on üldse lootust saada edukaks. Juhendajad vaatasid ka pidevalt üle, kui kaugel me oleme ja mida ma kirja pannud oleme. Kui midagi oli halvasti siis seda ka öeldi, aga kunagi ei öeldud ette sõna sõnalt, mida kirja panna. Meie meeskonnal oli probleeme suhtlemisega, kuna ainult pool grupist oskasid inglise keelt vähemalt suhtlemis tasemel. Seda probleemi leevendas teise keele leidmine ja automaat tõlke kasutamine. Selles meeskonnas asusin juhi kohale mina, kuna firma loodi minu ideel. See andis võimaluse lihvida juhtimis oskuseid rahvusvahelistes gruppides.

Pärastlõunal läksime me vaatama basiilikakompleksi, mis on Fátima kõige olulisem vaatamisväärsus. Seda külastab aastas umbes 7 miljonit külalist. Tegemist on suure sakraalkompleksiga, kus on mitu kirikut ja basiilika. Suur väljak mahutab umbes 200 tuhat inimest, kuid sinna on kogunenud isegi 600 tuhat palverändurit. Väljakul peetakse iga õhtu jumalateenistusi ja palverändurid saabuvad siia aastaringselt.

Õhtul oli meil nii-öelda lõpuõhtusöök, mis koosnes kolmest käigust. Toitu oli nii palju, et me ei suutnud kõike ära süüa. Toit oli ka väga maitsev, enamus toidust olid erinevad lihad. Saskia pidas ka tänukõne ja kinkis teistele Eesti šokolaadi.

Kirjutas Kahru, Audentese Spordigümnaasium

Kolmas päev: kolmapäev, 06.10.2021//3rd Day: Wednesday, 06.10.2021

As usual, we woke up at 8:00 and immediately went to breakfast. For breakfast we were given a choice of different buns. It was delicious.

After that, at 9:00 am we headed to school, where we spent three hours. During this time, we listened to various presentations on start-ups. There were three of them in total. It was interesting, but long. Students of this school showed us their start-ups, they are great, that already at this age they lead an active lifestyle and are engaged in self-development.

As the presentations were over, we went to lunch in the school canteen. After lunch, we split into groups in the classroom and began to work. Each team had their own ideas, their own business plan. We came up with drafts. Everyone on my team was hardworking, so we quickly coped with the task. Time flew by very quickly, as we were busy with business.

And now, the time at school is coming to an end. And our Erasmus group came up with the idea of ​​going on a “hike” to the production of olive oil. There we were given a short tour of the production. It was very interesting to listen to and see how natural oil is prepared. Unfortunately, we were not able to look at the process, since the plant will only start working next week. But personally, I was already interested in looking at the production machines. On the way back, we passed through the park of the city of Fatimá, where there were “monuments” in honor of the chapters of the Bible. Looking at them, there were goosebumps knowing their history. In total, we covered 7,5 km in the “hike”. It was fun and interesting, but it got a little hot while walking.

The day ended with a delicious meal. Our Estonian group ate at a very tasty restaurant near the hotel. The food was delicious and satisfying. This day was very busy and exciting. Our whole group loved it!

Written by Evelina, Audentes Sports Gymnasium

Loe postitust ka EESTI KEELES (pärast pildigaleriid) →

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagu tavaliselt, ärkasime kell 8.00 ja läksime kohe hommikusöögile. Hommikusöögiks pakuti meile erinevaid kukleid. See oli maitsev.

Pärast seda suundusime kell 9.00 kooli, kus veetsime kolm tundi. Selle aja jooksul kuulasime erinevaid ettekandeid alustavatest ettevõtetest. Kokku oli neid kolm. See oli huvitav, kuid venis veidi liiga pikaks. Sõpruskooli õpilased rääkisid meile oma alustavatest ettevõtetest, see on tõesti lahe, et juba nii noorelt on nad väga aktiivsed ja tegelevad enesearenguga.

Kui ettekanded olid läbi, läksime kooli kohvikusse lõunale. Pärast lõunat jagunesime klassiruumis rühmadeks ja asusime tööle. Igal meeskonnal olid oma ideed, oma äriplaan. Tegime valmis esialgse äriplaani. Kõik minu meeskonna liikmed olid töökad, nii et saime ülesandega kiiresti hakkama. Aeg lendas väga kiiresti, kuna olime ettevõtlusega hõivatud.

Ja nüüd said tegevused klassiruumis läbi ja meie Erasmus projekti rühm otsustas minna “matkama” ja vaadata, kuidas näeb välja üks väiketootmine. Oliiviõli pressimistehases anti meile ülevaade tootmisprotsessi etappidest. Seda oli väga huvitav kuulata, kuidas oliiviõli tegelikult saadakse. Kahjuks ei saanud me päris tootmist näha, kuna tehas pidi tööle hakkama alles järgmisel nädalal, kui algab oliivide korjeaeg. Minu jaoks oli ka tootmismasinate vaatamine põnev. Tagasiteel läbisime Fatimá linnapargi, kus olid “monumendid” Piibli peatükkide teemadel. Neid vaadates ja rikkalikule ajaloopärandile mõeldes tuli kananahk ihule. Kokku läbisime “matkal” 7,5 km. See oli lõbus ja huvitav, kuid kõndides läks veidi kuumaks.

Päev lõppes maitsva õhtusöögiga. Meie Eesti seltskond sõi hotelli lähedal asuvas väga toredas restoranis. Toit oli tõesti maitsev! See päev oli väga tegus ja põnev ja see meeldis meile kõigile.

Kirjutas Evelina, Audentese Spordigümnaasium

Teine päev: Teisipäev, 05.10.2021//2nd Day: Tuesday, 05.10.2021

When I think back to this trip, then you can describe this day as an educational day. I liked Monday more, because we visited Nazaré, but it was still a really good day, because I could see Portugal.

Let’s start from the morning. The breakfast was amazing, I really enjoyed the fresh fruits we had on the table. Tuesday gifted us with the coldest weather of the trip. But that didn’t stop me, and I was a true vacationer who was wearing shorts and t-shirt. I felt a little bit strange because everybody else were wearing warm jackets and hoodies. But luckily for me, the sun came out and I got to feel the hot Portuguese sun. Firstly, we visited the Convent of Christ. A big Convent in Tomar. The convent itself was located on top of the hill. In short, the convent tour was serious history lesson. The building was majestic and beautiful. I liked the gardens inside the building. And I got to see real oranges on the tree. After that we went to check out the city of Tomar. That was one of the places I have been wanting to visit. Because on the river that flows through the city. Every year they have a wakeboarding competition on the river (“Tomar Pro Wakeboard”). I’ve been riding wakeboard for a year now and I’m so fascinated by this sport. And it was nice to see the place where big competition is held. Also, the city was beautiful. But it was too bright that it even hurt my eyes. Then we visited the caves. More precisely caves named Grutas de Mira de Aire. I’ve been only to two caves in my life. One time in England and one time in Estonia. It was a cool experience. The tour was built up very professionally and our tour guide was very amusing, and it was nice to hear him talk. The highlight of the day.

In the evening we celebrated Teachers’ day, and we made a little sweet gift for our teachers. The only problems I had on this day – Facebook was down. That meant I couldn’t post my pictures to Instagram (I made a challenge for myself to post something every day). And I lost my bank card. I have never run 1,5 km so fast in my life. I had to go from the hotel to the Burger King. Luckily the workers had found it and had put it away. I was so surprised that most of the Portuguese people can speak English. It was easy to communicate. Right now, being in the rainy Estonia and looking at those pictures I wish I was back in Portugal. I got so used to the warm weather and now Estonia’s weather is so cold for me.

Thank you so much for this opportunity!!

Written by Saskia, Audentes Sports Gymnasium

Loe postitust ka EESTI KEELES (pärast pildigaleriid) →

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kui ma nüüd sellele reisile tagasi vaatan, oli see päev kõige õpetlikum minu enda jaoks. Mulle meeldis küll eelmine päev rohkem, kui Nazarés käisime, aga sellegipoolest oli väga tore Portugalis ringi vaadata.

Alustame hommikust. Hommikusöök oli väga hea, eriti meeldisid värsked puuviljad laual. Teisipäeval oli meie reisi kõige külmem ilm, aga mina panin juba põhimõtte pärast lühikesed riided selga. Tundsin ennast natuke veidralt, sest teistel olid paksud joped seljas, aga minu õnneks tuli päeva peale päike välja ja saime jälle tunda kuuma Portugali päikest. Esmalt külastasime me Temrplirüütlite konventi (pole kindel, kas seda tohib nii tõlkida). See oli väga suur konvendihoone, mis asus Tomaris. Konvent oli rajatud linnast kõrgemal mäe otsa. Lühidalt öeldes oli selle paiga ekskursioon tõsine ajalootund. Ehitis ise oli väga suursugune ja ilus. Eriti meeldisid mulle siseaiad. Lisaks oli seal veel näha rohelisi apelsine puu otsas. Eestis seda ei juhtu. Edasi liikusime Tomari. See oli üks koht, kuhu ma olen väga tahtnud sattuda, sest linnast läbi voolava jõe peal toimuvad igal aastal suured wakeboard’i võistlused („Tomar Pro Wakeboard”). Sõidan wake’i ise alles esimest aastat, aga juba on tekkinud väga suur kiindumus selle vastu. Oli väga vinge näha, et olen olnud selles kohas, kus toimuvad suured ja tähtsad võistlused. Linn oli väga ilus ja valge. Silmadel hakkas lausa valus.

Järgmine peatus oli koobastes. Täpsemalt siis Grutas de Mira De Aire. Olen ise käinud ainult kahes koopas. Üks oli Inglismaal ja teine Eestis (oma uurimistöö pärast tahtsin näha, mis seal sees on). Enneolematult vinge kogemus! Muuseum oli väga hästi üles ehitatud. Giid rääkis juttu väga vaimukalt ja teda oli mõnus kuulata. Kõige huvitavam hetk päevas.

Hotellis tähistasime veel Õpetajate päeva ja me tegime enda õpetajatele ka väiksed magusad kingid. Selle päeva ainuke globaalne mure oli see, et Facebook lakkas töötamast. See oli ebameeldiv, sest võtsin endale eesmärgiks iga päev midagi Instagrammi postitada, aga kahjuks polnud see sel päeval võimalik. Teine probleem oli see, et kaotasin oma pangakaardi ära. Ma pole enne nii kiiresti 1,5 km jooksnud, kui ma sellel päeval jooksin. Hotellist oli vaja jõuda Burger Kingi. Õnneks olingi selle sinna jätnud ja sain kaardi tagasi. Ja see on põhjus, miks mulle portugallased meeldivad. Paljud inimesed oskavad mingil määral inglise keelt.

Praegu vihmases Eestis olles ja neid pilte vaadates tahaksin väga tagasi minna. Harjusin Portugali ilmaga nii ära, et nüüd on Eestis jube külm. Suur aitäh selle võimaluse eest!

Kirjutas Saskia, Audentese Spordigümnaasium

Esimene päev: esmaspäev, 04.10.2021//1st Day: Monday, 04.10.2021

On Monday morning we went to the local school for the first time. There at first, we got to know each other. Each country then made a presentation about itself, to show their own home, school, and so on.

After lunch, we were still in the school building and listened to the lecture about Portuguese entrepreneurship and economy.

The other half of the day we spent in the city called Nazaré. A city that is rather known for its large waves and beach. In the beginning, we were higher, with a beautiful view of the coastline and the houses of Nazaré. Right next to it was a road that went a little down to the lighthouse, which could be crossed both on foot and by tuc-tuc. When we reached the lighthouse, we could already see it, where there are huge waves, during our presence unfortunately, was not the highest waves’ season, but even „little” waves were also much stronger and the wave frequency was quite dense. After getting back to the bus, we drove to the lower beach of Nazaré, which we had previously peeked at from above. Everyone did what they wanted on the beach, and my group and I first walked around, bought some souvenirs for the home, and finally, we managed to take pictures of the sunset by the sea. But the clock moved fast and there was still a 1,5 h drive back to Fátima.

I enjoyed the day, we met our friends from other countries and the trip to the resort town was very pleasant and I would like to go back there, but then with a surfboard.

Written by Kasper, Audentes Sports Gymnasium

Loe postitust ka EESTI KEELES (pärast pildigaleriid) →

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esmaspäeva hommikul läksime esimest korda kohaliku kooli, kus alguses mängisime tutvumismänge. Seejärel tegi iga kool esitluse, et tutvustada oma riiki, kodukohta ja kooli.

Pärast lõunat olime veel veidi koolimajas ja kuulasime loengut Portugali ettevõtluse ja majanduse kohta.

Päeva teise poole veetsime linnas nimega Nazaré. See on linn, mis on tuntud just oma suurte laine ja ranna poolest. Alguses olime kõrgemal, kust avanes ilus vaade rannajoonele ja Nazaré majadele. Kohe selle kõrval asus tee, mis läks veidi allapoole majakani, mida oli võimalik läbida nii jala kui ka tuktukiga. Majakani jõudes nägime seda ranna poolt, kus päriselt on hiigelsuured lained, meie kohaloleku ajal kahjuks ei olnud hetkel lainete kõrghooaeg, kuid ka need „pisikesed“ lained olid palju jõulisemad ning laine sagedus üsna tihe. Pärast jala vette pistmist hakkas jälle kiire, et bussi peale jõuda, nüüd sõitsime Nazaré alumisse randa, mida enne ülevalt imetlesime. Rannas tegi igaüks, mis ise tahtis, ning mina oma grupiga kõndisime kõigepealt ringi ja ostsime kodustele mõned meened ning lõpuks jõudsime veel mere äärde päikeseloojangut pildistama. Kuid kell liikus kiiresti ja tagasi Fátimasse oli veel poolteist tundi sõitu.

Mulle meeldis see päev väga, esiteks tutvusime oma kaaslastega teistest riikidest ning reis sealsesse kuurortlinna oli väga mõnus. Kindlasti tahaks sinna tagasi minna, kuid siis juba surfilauaga.

Kirjutas Kasper, Audentese Spordigümnaasium