Viies päev: REEDE, 13. mai 2016.//Day 5: FRIDAY, May 13th 2016.

On the last day we gathered in front of the schoolhouse at 9.15. All of us took a bus through the city to Tallinn`s Seaplane Harbour. As we arrived in front of the building, we were given small colourful cards, on the cards everyone had a cormoran, a seal or a salmon. Those helped us to divide into three groups and we also got a timetable. When we went inside, we met our guides, who were waiting for us. Everybody got the chance to have an excursion with a guide, also a chance to cross a magnificent bridge, which wasn`t possible to do only by oneself, do tests in the workshop and look around freely, to explore exhibits or to visit the souvenir shop, where were sold Estonian- and sea themed items. The guide introduced us to different boats and on sea transportations, which were used in the old times. We got to know about their history and the purposes they were used for. We also saw lots of different naval mines. Those who wanted had the chance to go inside a submarine called Lembit. In the workshop there were small tables. Around every table there were 6 people. We discussed density and how do different items stay on water. We tried tests by ourselves, how and what things start to sink to the bottom of the bucket and which things stay on water. The results were surprising. Everyone got to eat. At the Seaplane Harbour we ate good warm food. For me it seemed that everyone spent quality time and spoke with their new friends. After that we gathered in front of the building at 13.00 p.m and planned our next activities. The time flew by so fast at the Seaplane Harbour!

Written by Ella Miina, Estonia.

Loe postitust ka EESTI KEELES (pärast pildigaleriid) →


E+.DAY 5 005 E+.DAY 5 017 E+.DAY 5 018 E+.DAY 5 019 E+.DAY 5 021 E+.DAY 5 025 E+.DAY 5 033 E+.DAY 5 036 E+.DAY 5 037 E+.DAY 5 040 E+.DAY 5 048 E+.DAY 5 051 E+.DAY 5 054 E+.DAY 5 058 E+.DAY 5 063

Viimasel päeval kogunesime koolimaja ees kell 9.15. Sõitsime kõik koos bussiga läbi linna Tallinna Lennusadamasse. Jõudes hoone ette, jagati meile väikesed värvilised paberid, kus igaühe kaardi peal oli kas kormoran, hüljes või lõhe. Need aitasid meil jaguneda kolme gruppi ning saime ajakava. Sisenedes tutvusime sealsete giididega, kes meid ootasid. Kõik said kogeda ekskursiooni giidiga, saades ka üle võimsa silla käija, mis muidu polnudki võimalik, teha katseid ja vabalt ringi vaadata, kas siis uurida eksponaate või minnes suveniiripoodi, kus müüdi Eesti- ja mere teemalisi asju. Giid tutvustas meile erinevaid paate ja meretranspordi vahendeid, mida vanal ajal kasutati, saime teada nende ajaloost ning otstarvetest, lisaks nägime palju igasugu erinevaid meremiine. Need, kes tahtsid, said ka hiljem allveelaev Lembitus käia. Töötoas olid väikesed lauad. Iga laua ümber oli umbes 6 inimest, rääkisime tihedusest ja kuidas miski ese vee pinnal püsib. Katsetasime omal käel, kas ja mis esemed vajuvad vee ämbris põhja ning mis pinnale jäävad. Tulemused üllatasid. Peale põnevate tegevuste saime ka süüa. Lennusadama kohvikus pakuti meile head sooja toitu. Mulle tundus, et kõik veetsid kvaliteetaega, rääkides ka oma uute sõpradega. Peale seda saime umbes kella 13.00 paiku hoone ees kokku ning plaanisime järgmisi tegevusi. Meie aeg lennusadamas möödus liigagi kiiresti!

Kirjutas Ella Miina, Eesti.