Üleeuroopaline jäätmetekke vähendamise nädal Audenteses 23.-27. novembril 2015/European week for waste reduction in Audentes

Juba aastaid on novembrikuu kolmandal nädalal tähistatud üleeuroopalist jäätmetekke vähendamise nädalat (European Week for Waste Reduction). Kõikide ainete ja kooliastmete õpetajaid kutsuti üles kajastama jäätmete teemat omas tunnis. Kuna jäätmeteke ja selle vähendamine on otseselt seotud ka meie kooli rahvusvahelise ERASMUS+ projektiga „Säästev tootmine ja tarbimine“, siis haakusid nädala tegevused projekti eesmärkidega.

Mis sai tehtud? Lastekoolis ja huvikeskuse käsitööringis meisterdasid lapsed erinevatest taaskasutatavatest materjalidest jõuluootusele omaseid vahvaid päkapikke ja ingleid. 3.b klass fantaseeris pakendite ja muu taaskasutatavaga ning valmisid mitmesugused prügielukad4.b klassil valmis ühistööna vanapaberist lumememm.

  1. klassidelkäis külas keskkonnateemaline õppeprogrammPrügi VaheTund, kus projektijuht Liina Kanarbik propageeris läbimõeldud tarbimist ning keskkonnasõbralikku eluviisi. Tunnis arutleti jäätmeliikide plastik, paber ja papp, riided ja toidujäätmed näitel, millist mõju avaldab asjade tootmine loodusele, milliseid valikuid teha kodus ja poes ning kuidas asju taaskasutada või taaskasutusse suunata.
  2. klasside tüdrukudvalmistasid käsitöötunnis kasutatud t-särkidest kuusepuu ja vanast laudlinast kandekoti.
  3. klassidelepidas keskkonnaameti spetsialistReet Kristian loengu „Jäätmed“, mille lõppedes said õpilased reaalselt oma tunni teadmisi proovile panna, sorteerides ühistööna ära jäätmekasti.

Jäätmenädal aitas lõimida omavahel erinevaid õppeaineid ja andis teadmise, et jäätmete vähendamine on jõukohane ka lastele./

For some years, the third week of November has been celebrated as the European Week for Waste Reduction. This year, teachers at all school levels were encouraged to address the matter in their classes. As waste prevention is also the topic of the international ERASMUS+ project our school is currently taking part in, the activities of the Week for Waste Reduction supported the aims of this project.

Activities

In handicraft classes our pre-schoolers used reusable materials to create angels and Christmas elves. Third graders set their imagination free and as a result, astounding litter monsters were created. Fourth graders, in turn, used scrap paper to build a snowman.

Fifth graders were visited by educators from an environment themed study programme titled Prügi VaheTund (Garbage Break). Liina Kanarbik, the project manager, promoted consumption awareness and environmentally friendly ways of life and discussed the impact of production and waste (plastic, paper, cardboard, clothes and food waste) on the environment. Participants also spoke about informed decision making at homes and in stores and reusing and recycling our stuff.

In handicraft classes, girls in Year 5 used old T-shirts to create a Christmas tree and turned a tablecloth into a tote bag.

11th graders had a chance to listen to a specialist from the Environmental Board, Reet Kristian, who gave a talk on waste. Having acquired this new information, our students could put it to use by sorting an entire box of various types of waste.

The European Week for Waste Reduction provided a chance to integrate various subjects and confirmed that waste reduction is just as feasible for young people as it is for adults.