Teine päev: TEISIPÄEV, 10. mai 2016.//Day 2: TUESDAY, May 10th 2016.

On the second day we started our trip with bus ride. We drove to the port for about 30-45 minutes. We took off running toward the teachers hotel. Upon arrival, food packages were distributed. The sea was quite windy and cold, we had to put on jackets. We were taken to Aegna by motor boat. We attempted to mix nations by placing into one of the motorboat as different teams as possible. Motor boats went back and forth about 7 times.  At Aegna we were divided into groups. For the first thing we had a small introductory game. Every one got a little paper on which was written the event and the year. We made the timeline and everyone read what was written on their papers. We moved forward. We were shown a large cannon, which was blown up. It was never used. Next, we were lead to the seaside, where we got a bit of time to take pictures. We made a fun game. The game was as follows: we closed our eyes, stretched hands down and we had to take a first hand that we felt. When we opened our eyes, there was a big puzzle that we had to solve.  After that, we went to a large boulder, which some have climbed. We went to the ancient labyrinth. You had to go through the labyrint barefoot and you were not supposed to talk, it was supposed to bring you luck.  We headed Nature Centre where we could eat and make new friends. Another game took place. Evolution game was like that, so at the beginning we all were planktons. You had to find another plankton and had to play with her/him rock-paper-scissors. The one who won evolved into other upper level animal, and so on until the fishmen. We started to head back. We walked along the beach, back to the harbour. Motorboats took us again back to the port of Rohuneeme and back to Audentes by bus.

Written by Aleks, Estonia.

Loe postitust ka EESTI KEELES (pärast pildigaleriid) →


E+.Intro and Aegna 004 E+.Intro and Aegna 006 E+.Intro and Aegna 011 E+.Intro and Aegna 013 E+.Intro and Aegna 015 E+.Intro and Aegna 017 E+.Intro and Aegna 018 E+.Intro and Aegna 019 E+.Intro and Aegna 020 E+.Intro and Aegna 026 E+.Intro and Aegna 031 E+.Intro and Aegna 036 E+.Intro and Aegna 042 E+.Intro and Aegna 051 E+.Intro and Aegna 053 E+.Intro and Aegna 057 E+.Intro and Aegna 060 E+.Intro and Aegna 068 E+.Intro and Aegna 073 E+.Intro and Aegna 075 E+.Intro and Aegna 087 E+.Intro and Aegna 089 E+.Intro and Aegna 090 E+.Intro and Aegna 104

Teisel päeval alustasime oma reisi bussisõiduga. Sõitsime sadamasse umbes 30-45 minutit. Poole sõidu pealt võtsime ka õpetajad peale. Kohale jõudes jagati toidupakid. Mere ääres oli üsna tuuline ja külm, pidime loomulikult joped selga panema. Meid viidi Aegnale mootorpaadis. Õpetajad püüdsid jagada paatidesse õpilasi erinavtest riikidest. Mootorpaadid käisid edasi-tagasi umbes 7 korda. Aegnal jagati meid gruppideks. Esimene asi oli meil väike tutvustav mäng. Igalühele jagati väike paberilipik, mille peale oli kirjutatud sündmus ja aastaarv. Tegime ajajoone ja igaüks luges, mis tema paberil oli kirjutatud. Läksime edasi. Meile näidati suurt kahurit, mis oli kunagi õhku lastud. Seda polnud kordagi kasutatud. Seejärel juhatati meid mere äärde, kus saime natukene aega viita ja pilte teha. Tegime seal ka lõbusa mängu. Mäng oli järgnev: panime silmad kinni, sirutasime käed ette ja pidime võtma kinni esimesest käest, mida tuntsime. Silmad lahti tehes oli tekkinud suur pusa, mille pidime lahti harutama. Pärast seda läksime suure rahnu juurde, millele mõned ronisid. Nüüd jõudsime ühe iidse kivilabürindi juurde. Labürindi pidid läbima paljajalu ja vaikides, kui sa tegid nii, siis pidi see tooma sulle õnne. Suundusime looduskeskusesse, kus saime süüa ja omavahel paremini tuttavaks saada. Toimus järjekordne mäng. Evolutsioonimäng toimus siis nii, et alguses olime me kõik planktonid. Sa pidid leidma teise planktoni ja mängima temaga kivi-paber-käärid. See kumb võitis, arenes muuks kõrgema tasemega loomaks, ja nii edasi kuni kalameheni välja. Siis hakkasime tagasi liikuma. Kõndisime mööda ranna äärt tagasi sadamasse. Sealt viidi meid mootorpaatidega tagasi Rohuneeme sadamasse ja siis bussiga Audentesesse.

Kirjutas Aleks, Eesti.