Teine päev: KOLMAPÄEV, 05. oktoober 2016.//Day 2: WEDNESDAY, October 5th 2016.

For me, it was the fourth day in Amiens. In the morning we gathered at Louis Thuillier high school at 8.30.

That day we started making educational movies. Every colour made up a team, there were 6 colours so 6 teams and also 6 themes; windscreenwasher, preservatives in cosmetics, greenwashing, the Seveso disaster, bees chemical killers and glyphosate.

My team colour was yellow and we started gathering information about greenwashing, to make a good movie later. There were helpful and smart people in our team and they were easy to work with. Unfortunately our team didn’t finish the movie that day and we had to come earlier on Thursday morning.

Visit of the city:

We all gathered together and waited for the instructions. The teams all had to go separately and with every group there were a few local French students. They showed us the beautiful city of Amiens. I saw the Jules Verne circus, and I was very amazed by the beautifully preserved architecture. For example the bank, the library, and the museum. We had the chance to go inside the biggest cathedral in France – it was magnificent! At some parts of the city the houses looked smaller and were more simple but there were all big and fancy buildings, one of them was the Amiens tower Perret.

Free time:

The first thing in my list was to eat something. Some of the Erasmus students gathered together and we went to an Italian fast food place, where we had our lunch and talked with each other. When everybody was full and happy we walked through the city to a park. The park was very green and the day was sunny and warm, so we decided to sit down for some time and enjoy the weather. We weren`t the only ones in the park. I think that almost everyone from our project might have been there. Some people played fun “circle“ games on the grass while the other just layed out in the sun, the weather was so nice that even some of them took a nap.

After some time I went with my host and some other people to her friend’s home. There were 3 Spanish and 4 French, I was the only Estonian. We had fun making and eating crepes. After a long day I went home with my host feeling happy from such a good day.

Written by Ella Miina, Estonia

Loe postitust ka EESTI KEELES (pärast pildigaleriid) →


amiens-okt-2016-360 amiens-okt-2016-358 amiens-okt-2016-355 amiens-okt-2016-352 amiens-okt-2016-351 amiens-okt-2016-346 amiens-okt-2016-345 amiens-okt-2016-343 amiens-okt-2016-340 amiens-okt-2016-339 amiens-okt-2016-338 amiens-okt-2016-337 amiens-okt-2016-336 amiens-okt-2016-335 amiens-okt-2016-334 amiens-okt-2016-332 amiens-okt-2016-331 amiens-okt-2016-330 amiens-okt-2016-329 amiens-okt-2016-327 amiens-okt-2016-326 amiens-okt-2016-325 amiens-okt-2016-324 amiens-okt-2016-323 amiens-okt-2016-322 amiens-okt-2016-321 amiens-okt-2016-319 amiens-okt-2016-318 amiens-okt-2016-315 amiens-okt-2016-314 amiens-okt-2016-312

Minu jaoks oli see neljas päev Amiens`is. Hommikul me kogunesime Louis Thuillier keskkooli kell 8.30.

Sel päeval alustasime filmide tegemisega. Iga värv oli eraldi meeskond, oli 6 värvi, seega 6 võistkonda ja ka 6 teemat: autoklaasipesuvedelik, säilitusained kosmeetikas, rohepesu, Seveso katastroof, mesilasi tapvad taimekaitsevahendid ja glüfosaadid.

Mina olin kollases meeskonnas, kus hakkasime koguma teavet rohepesu kohta, et hiljem teha informatiivset filmi. Meie grupis olid targad ja abivalmid õpilased ning nendega oli lihtne töötada. Kahjuks me ei jõudnud lõpetada filmi sel päeval, seega pidime tulema järgmise päeva hommikul varem.

Linna külastus:

Me kõik kogunesime ja ootasime juhiseid. Iga meeskond pidi minema eraldi, kus igas tiimis olid mõned kohalikud prantsuse õpilased. Nad näitasid meile imekaunist Amiens`i linna. Ma nägin Jules Verne’i tsirkust  ja ma olin väga üllatunud nähes hästi säilinud ehitisi. Näiteks panka, raamatukogu ja muuseumi. Meil oli võimalus minna  Prantsusmaa suurimasse katedraali – see oli imeline! Erinevates kohtades olid erinevad majad, vahel lihtsamad ja väiksemad, siis jälle suuremad kui ka uhkemad, üks neist oli Perret`i torn.

Vaba aeg:

Esimene asi, mida teha tahtsin, oli midagi süüa. Mõned Erasmuse õpilased kogunesid kokku ja kõik koos mindi Itaalia kiirtoidukohta, kus me sõime lõunasööki ja jutustasime. Kui kõigil kõhud täis ja meel hea, jalutasime läbi linna parki. See oli väga roheline ning päev oli päikeseline ja soe, siis otsustasime istuda mõnda aega ja nautida ilma. Me ei olnud ainsad pargis. Ma arvan, et peaaegu kõik meie projektist olid seal. Enamus inimesi mängis  ringmänge, samal ajal kui teised lihtsalt mõnulesid päikese käes, ilm oli nii kena, et isegi mõned vist tegid uinakut. Peale mõnd aega läksin enda võõrustaja ja veel 6 inimesega tema sõbrannale külla. Kamba peale oli 3 hispaanlast, 4 prantslast ja mina olin ainus eestlane. Meil oli lõbus pannkooke teha ja süüa . Pärast pikka päeva läksin koos enda võõrustajaga koju, olles heast päevast heas tujus.

Kirjutas Ella Miina, Eesti.