Neljas päev: NELJAPÄEV, 14. jaanuar 2016.//Day 4: THURSDAY, January 14th 2016

Córdoba on Thursday was an exciting experience for all of us. On that day, we had just as much action as the other days. By this time, we were all pretty comfortably settled. It was a very exciting day.

As always, we woke up in our various host’s homes. (Approximately 7:30.) Next, we met up at the Spanish school. This day is characterized best by three words – work, activities, and party.

First there was the work. It was very simple. We watched a short video and we had to write a reflection on what we thought of the video. So we put all our heads together.We came up with a lot of good ideas about how to help the world’s situation. By the end of the week, we had a wall full of ideas.

The most significant things that took place that day was our outdoor activities. First of all, we drove by bus to the city center. Then, we visited the Botanical Gardens of Córdoba. We saw many interesting plants. They even had American cacti. It was an interesting place.

We were then divided into three different groups. All the groups were able to do three different activities. First there was the kayaking. The water was surprising warm. It was incredible that we were able to do it in the  month of January!

The following activity was archery. It was very interesting to do. All of us were allowed to shoot as much as they wanted. It was great experience.

The last  activity was bird watching for different bird species. We were given binoculars and we started to watch for birds.  There are lots of bird species in Córdoba. On this day, we saw many of them.

Once all of these activities were carried out, we got together again in the botanical gardens. There we talked about our experiences and we had a picnic. When the picnic was over, we all went back to our homes to prepare for the party.

Each country had to perform a dance at the party. It is for this reason that we got together a little bit before the party to prepare for the dance. I had never performed this type of dance before.

The party started at seven. Our host’s  parents were also present. The party began with the performing of all our dances. Our dance was the Kaerajaan. Then we all ate together. After that, there was a huge photoshoot. When it was over, those who wanted to got to dance some more. The party was very exciting, but also a little sad, because we all knew that the following day was our last in Spain.

Our celebration ended at half past ten. From there we separated for the night. That Thursday was very full of activities, and I do not think that we will ever forget this day.

Written by Theodor Mägi, Estonia.


1026 1021 1016 992 317 312 309 304 301 292 284 274 273 096 093 082 071 063 057 056 049 046 044 029 013 011 008

Neljapäev Córdobas oli põnev kogemus meile kõigile. Sel päeval oli meil sama palju tegevust  kui teistel päevadel. Selleks ajaks olime end Córdobasse kõik päris mugavalt sisse seadnud. Meil oli väga põnev olla.

Nagu alati, ärkasime me oma vastuvõtjate kodudes. (Umbes kell 7:30). Edasi kohtusime juba oma Hispaania koolis. Seda päeva iseloomustavad kõige paremini kolm sõna – töö, tegevused ja pidu.

Kõigepealt oli töö. See oli väga lihtne. Vaatasime esmalt läbi ühe lühikese video ja meil oli vaja kirjutada sellest peegelduse, mis me sellest videost arvasime. Nii panime me kõik oma pead kokku. Kambaga tuli sealt mitmeid päris häid ideid, kuidas aidata maailma. Nädala lõpuks oli meil ideid juba seinatäis.

Kõige tähtsamad asjad, mis toimusid sel päeval, olid meie vabaõhutegevused. Kõigepealt sõitsime me kõik bussiga kesklinna. Siis külastasime me Córdoba botaanikaaeda. Nägime paljusid huvitavaid taimi. Neil olid isegi Ameerika kaktused. See oli huvitav koht.

Siis jagati meid kolme erinevasse gruppi. Kõik grupid said teha kolme erinevat tegevust. Kõigepealt oli kajakisõit. Vesi oli üllatavat soe. Uskumatu oli see, et me saime seda teha jaanuarikuul.

Järgmisena toimus vibulaskmine. Seda oli väga huvitav teha. Kõik said lasta nii palju, kui nad ise tahtsid. See oli äge kogemus.

Viimane tegevus oli lindude vaatlemine. Meile anti binoklid ja hakkasime nendega linde otsima. Córdobas on palju erinevaid linnuliike. Sellel päeval nägime me paljusid neist.

Kui kõik need tegevused olid tehtud, saime me jälle kokku botaanikaaias. Seal rääkisime me oma kogemustest ja tegime pikniku. Kui piknik oli lõppenud, läksime me kõik oma kodudesse peole ette valmistumiseks.

Igal riigil oli vaja esineda peol mingi tantsuga. Ka meie saime kokku natuke enne pidu selleks, et tantsu ette valmistada. Mina polnud küll ise kunagi ühegi tantsuga varem esinenud.

Pidu algas kell seitse. Meie võõrustajate vanemad olid ka kohal. Pidu algas kõigi tantsude esitamisega. Meie tantsuks oli kaerajaan. Seejärel me kõik sõime koos. Pärast seda toimus suur fotosessioon. Kui see oli lõppenud, said kõik need, kes veel tahtsid, tantsida. Pidu oli väga põnev, aga samas ka pisut kurb, sest me kõik teadsime, et järgnev oli meie viimane päev Hispaanias. Meie pidu lõppes kell pool kümme. Sealt läksime ööpuhkuseks laiali. Neljapäev oli tegevusi täis ja ma ei usu, et me seda päeva kunagi unustame.

Kirjutas Theodor Mägi, Eesti.