Meie kooli rahvusvaheline projekt „Säästev tootmine ja tarbimine“ on alanud! /Our international ERASMUS+ K2 project “Sustainable production and consumption” has begun!

19.-20. novembril toimus Prantsusmaal, Amiens’i linnas partnerkoolide esindajate kohtumine. Vaatamata pinevale olukorrale Pariisis, kus 13. novembril toimus üle saja inimese elu nõudnud terrorirünnak, jõudsid kõik osalised viperusteta Põhja-Prantsusmaal asuvasse väikelinna. Meid võõrustas Louis Thuillier’ Lütseum, mis annab nii gümnaasiumi- kui ka kutseharidust. Kahe tegusa tööpäeva jooksul pandi paika projekti korraldus, vastuse said reisi- ja majutamisega seotud küsimused. Lisaks tutvuti lütseumi igapäevatööga: külastati tunde, vaadati üle suurepäraselt sisustatud loodusteaduste laborid ning söödi koos õpilastega koolisööklas nende igapäevast lõunat.

Kuna projekti üks lõppeesmärkidest on lisaks õpilaste ja õpetajate uute teadmiste-oskuste omandamisele ka mitmete info- ja õppematerjalide koostamine, tutvuti lähemalt (ümber)pööratud klassiruumi metoodikaga. Pööratud klassiruum toimub põhimõttel, et õpilane tutvub uue teemaga väljaspool klassiruumi, vaadates seletavaid videolõike ja tehes enesekontrolliteste, tunnis aga tegeldakse teadmiste kinnistamisega ja rakendamisega konkreetsete ülesannete/probleemide lahendamisel. Metoodika pakub vaheldust tavaõppele ja suunab õpilasi rohkem väärtustama oma ajaressurssi, samuti võtma suuremat vastutust ladusa ja iseseisvama õpiprotsessi eest. Loodetavasti valmib projekti lõpuks ka näitlik õppematerjal valikaine moodulile „Säästev tootmine ja tarbimine“, kasutades just pööratud klassiruumi-metoodikat.
Kohtumise lõppedes külastati Amiens’i kesklinna, mille peamised vaatamisväärsused on 13. sajandil rajatud Jumalaema kirik ja jõuluehteis kesklinn. Vaatamata sompus ja vihmasele ilmale sai kohtumiselt palju häid mõtteid ja kohatud toredaid kolleege. Eriliselt soojad tänusõnad lähevad aga nendele Louis Thuillier’ lütseumi õpetajatele, kes partnerkoolide esindajaid omas kodus võõrustasid! Merci!/

The representatives of partner-schools met in Amiens, France on January 19 20. Despite the fact that on the evening of 13th November 2015, a series of coordinated terrorist attacks occurred in Paris, all participants reached safely the little town in North-France. We were hosted by Louis Thuillier Lyceum which offers secondary and vocational education. We had a chance to get acquainted with school life, visited lessons and admired well-equipped labs of natural sciences. We had lunch together with students in a school diner. During the two-day efficient work project, travel and accommodation issues were settled. One of the targets of the project is to acquire new knowledge and skills both for students and teachers.

The other goal is connected with the creation of various  teaching materials. The flipped classroom methodology was introduced. The flipped classroom is a pedagogical model in which the typical lecture and homework elements of a course are reversed.Short video lectures are viewed by students at home before the class session, while in-class time is devoted to exercises, projects, or discussions. The value of a flipped class is in the repurposing of class time into a workshop where students can inquire about lecture content, test their skills in applying knowledge, and interact with one another in hands-on activities. Presumably an exemplary educational material ‘Sustainable production and consumption’ will be created for an elective module based on the flipped classroom methodology at the end of the project.

We also toured in Amiens city, where we visited the two most magnificent sights – Amiens Cathedral, one of the largest Gothic churches of the 13th century and the city centre which was already in full Christmas decorations.

We got many brilliant ideas and met wonderful colleagues in spite of the rather gloomy and rainy weather. We were especially thankful to thoseLouis Thuillier Lyceum teachers who hosted representatives of partner schools in homes. Merci!