Kolmas päev: KOLMAPÄEV, 22. märts 2017//Day 3: WEDNESDAY, March 22nd 2017.

Upon reaching the school, as always, a few minutes later, I was surprised that today was a hot and sunny weather compared to a day earlier. We sat on the school’s stairs and waited for the other Estonians. Everyone told stories how over fed they were and about the exiting night they had. At 8:30, we had to start presenting apps, but it started about 15 minutes later. Each country presented through a variety of apps through videos, how they are useful and how to use them. The Estonians had to introduce Kahoot, ​​but due to technical problems and slow Internet our video lagged. Other videos were quite interesting and there were some applications that I had never even heard of. Once we were done with introductions, we distributed teams. Each team chose one of these applications and use it to showcase on “Sustainable Production and consumption.” My team got Kahoot, so our work was not a showcase but rather a question of the preceding day. Luckily for us it was not a very difficult job, and we got the job done first. We worked in a fancy school computer room that was filled with iMacs. As the other teams did not get their work finished before lunch, they had to continue after the meal. One team even managed to miraculously erase their work and they had to do it from the beginning. At lunch all went to their homes to eat. Everyone left by cars and mopeds. I had to wait a little longer for my host, as he had lessons and he could not participate in all our activities. Arriving home, food was already on the table. The meal was wonderful and I also could sleep after lunch. We did not rush back to school because my group’s work was already done. Other team were working hard on their prestentations. I spent the free time interacting with my team and playing board games. Finally, the time came to finish the showcases. Work was presented in random order, even though we asked that our Kahoot poll would be the last. All presentations and videos were quite okay and informative. Finally, it came time for our Kahoot. Fortunately, the Internet was all right and nothing hacked. A fierce battle went on between the Estonian teachers and France students, teachers Estonian won 🙂 . This was the end of Wedsneday activities.

Written by Aleks, Audentes School.

Loe postitust ka EESTI KEELES (pärast pildigaleriid) →


IMG_0481 IMG_0484 IMG_0490 IMG_0494 IMG_0500 IMG_0504 IMG_0505 IMG_0508 IMG_0518 IMG_0524 IMG_0525 IMG_0530 IMG_0537 IMG_0546 IMG_0547 IMG_0550 IMG_0554 IMG_0556

Jõudes kooli, nagu alati paar minutit hiljem, olin üllatunud et täna oli soe ja päikesepaisteline ilm võrreldes eelmise päevaga. Istusime kooli treppile ja ootasime teisi eestlasi. Kõik rääkisid jutte kuidas neid oldi kodus ülesöödetud ja kui põnevad ööd neil olid. Kell 8.30 pidime alustama appide tutvustusega, aga see algas umbes 15 minutit hiljem. Iga riik tutvustas läbi video erinevaid rakendusi, milleks need kasulikud on ja kuidas neid kasutada. Eestlased pidid tutvustama Kahoot’i, aga tehniliste probleemide ja aeglase interneti tõttu ei õnnestunud see meil. Teiste videod olid küllaltki huvitavad ja mõndadest rakendustest polnud ma varem isegi kuulnud. Peale seda kui olime kõik äppide tutvustused ära vaadanud, jaotati meid tiimidesse. Iga tiim valis ühe neist rakendustest ja kasutas seda, et teha esitlus teemal „Sustainable consuption and production“. Minu meeskond sai enda rakenduseks Kahoodi, nii et meie lõputöö ei olnud esitlus, vaid pigem küsimustik eelneva päeva kohta. Õnneks meile ei olnud see väga raske töö ja saime kõige esimesena valmis. Töötasime uhkes kooli arvutiruumis mis oli täis iMac’e. Kuna teised tiimid ei saanud enne lõunat oma töödega valmis pidid nad jätkama peale sööki. Ühel meeskonnal isegi õnnestus imekombel oma töö ära kustutada ning nad pidid oma video uuesti algusest peale tegema peale lõunat. Lõuna saabudes läksid kõik oma kodudesse sööma. Lahkuti nii autodega kui ka mopeedidega. Pidin ootama oma võõrustajat veidi kauem, kuna temal olid tunnid ning ta ei saanud osaleda kõigis meie tegevustest. Koju jõudes oli söök juba laual ning peale lõunat sai mõnusalt magada. Me ei kiirustanud kooli tagasi, kuna minu grupi töö oli juba tehtud. Kooli jõudes olid teised tiimid pingsalt oma esitluste kallal tööl. Veetsin selle vaba aja oma tiimiga suheldes ja lauamänge mängides. Lõpuks tuli aeg kõigil oma tööd lõpetada. Tööd esitati suvalises järjekorras, kuigi palusime, et meie Kahoot’i küsitlus oleks viimane. Kõikidel olid esitlused ja videod täitsa korras ja informatiivsed. Lõpuks tuli aeg meie küsitluse jaoks. Õnneks oli internetiga kõik korras ning miski ei hakkinud. Käis äge võitlus Eesti õpetajate ja Prantsusmaa õpilaste vahel, meie õpetajad võitsid 🙂 . Sellega olidki koolitegevused lõppenud.

Kirjutas Aleks, Audentese Erakool.