ESMASPÄEV, 11. jaanuar 2016.//MONDAY, 11th of January 2016.

As Monday was officially our first day in Cordoba – at least the first day we actually got to see this beautiful, historical city in broad daylight -, adventures awaited us. The morning started out as dark and rainy (much like what we, Estonians, are used to), but the school, called IES Gran Capitan, was wonderful and welcoming nevertheless.

Our day full of new ideas and active, environmentally-friendly youngsters started at half past eight when we all gathered in the assembly all. Assembly hall was decorated with different collages showcasing pollution and the harm humankind causes to Mother Nature. Every time You’d walk into the room, You’d automatically notice these collages, not letting You forget the real reason why You’re there. Outside of the hall, someone had arranged tons of larger-than-life brown paper-ants crawling up the wall and dancing around the ceiling.

When all the teams had arrived, the meeting started. All of the delegations were called up on stage and properly introduced, even badges with our names and nationalities on them were given out! Each country had a couple of people to present a video or a slideshow. This was incredibly interesting, seeing all those bright-eyed young people tell us what they most love about their homeland and their school. Speaking of our group, myself and Anett had this challenge on our shoulders. Luckily, all went well and everybody paid attention. As most of our Estonian group comes from a sports gymnasium, we established Estonians as the sports people early on! Now, sports is one of the three things – with others being food and music – that, in my opinion, really bring people together. And it did! Over the course of the week, we met other athletic Erasmus+ teens!

After that, it was time for everyone’s favourite part – ice breaking acitivities! We were all divided into 6 different groups and we had to really work together in order to complete the tasks given to us. Teamwork ran smooth and soon after we watched some pollution themed videos and pictures and then were able to word our opinion on the topic for everyone to see and read.

During the coffee break, we had a chance to look around the school and socialize with both the local kids and other Erasmus+ teens. This was a wonderful, wonderful opportunity You wouldn’t be granted as a tourist or visitor, but we had our host-sisters and brothers to show us around.

Well rested, we had workshops before noon. You could patricipate in 4 different workshops: making lamps out of plastic bottles, making jewellry our of bottle caps, making paper and making soap. All of these workshops were very, very important, useful and educational. Most of us didn’t stay at one place, but looked around and took part in two or more workshops. It was incredibly positive to see such enthusiasm from all the children.

Then we had a little break while we stayed at our host-homes and met up again at half past 4 at the Almodovar’s door, right by the statue of a Roman philosopher Seneca. Divided into groups for better management, we had a pleasing walk/tour around the old town of Córdoba, which was arranged by students of a travel agency. An icredible, incredible day ended with an even more incredible stroll and a chance to spend some free time discovering the city on our own.

Written by Lydia, Estonia.

WHAT YOU SHOULD KNOW ABOUT ESTONIA (video)?

Loe ka EESTI KEELES (pärast pildigaleriid) →


682 680 667 666 663 662 645 644 630 618 593 583 570 569 567


Esmaspäev oli meie esimene ametlik õpilasvahetuse päev Córdobas – vähemasti selles mõttes, et nüüd me nägime seda ilusat ajaloolist linna päevavalges. Ja kõik põnev oli veel ees. Hommik algas küll pilvise ja vihmasena (meie, eestlased, oleme ju sellega harjunud), see-eest oli kool, mille nimi oli IES Gran Capitan, kõigele vaatamata imeline ja külalislahke.

Meie päev, mis oli täis uusi ideid ja tegusaid keskkonnasõbralikke noori inimesi, algas kell pool üheksa, kui me olime kõik aulasse kogunenud. Aula oli kaunistatud erinevate kollaažidega, mis näitasid reostamist ja kõike halba, mida inimene Emakesele Maale põhjustab. Igakord, kui sa ruumi astusid, märkasid sa neid ega unustanud põhjust, miks sa täna just siin oled. Aula ees vaheruumis olid seinale kinnitanud hiiglasuured pruunid pabersipelgad, kes justkui mööda seina üles ronisid ja üle lae tantsisid.

Kui kõik rühmad olid saabunud, algas kohtumine. Kõikide koolide esindajad paluti lavale ja meid tutvustati teistele õpilastele, meile jagati isegi sildid, millele oli kirjutatud osaleja nimi ja riik. Igast riigist oli paar õpilast, kes näitasid videot või pildiseeriat omast maast, linnast ja koolist. Väga põnev oli vaadata, kuidas kõik need särasilmsed noored inimesed rääkisid meile, miks nad oma maad ja kooli armastavad. Meie rühmast pidin mina ja Anett selle tutvustusvideo valmis tegema. Õnneks läks kõik hästi ja meid kuulati tähelepanelikult. Kuna suurem osa Eesti rühmast õpivad Spordigümnaasiumis, jäime kõikidele kohe meelde kui spordirahvas. Pealegi, minu meelest on sport, söök ja muusika need kolm asja, mis inimesi liidavad. Ja me saime sellega hakkama – nädala jooksul saime me kokku paljude teiste sportlike Erasmus+ noortega!

Siis algas kõikide lemmikosa: „jääsulatamine“ ehk tutvumismängud. Kõik õpilased jagati kuude rühma ja me pidime tõsiselt koostööd tegema, et meile antud ülesannetega hakkama saada. Meeskonnatöö läks lobedasti ja peagi hakkasime vaatama keskkonnateemalisi filme ja pilte ning siis pidime me sõnastama nende filmide sisu ühte lausesse ja kirjutama selle suurele tahvlile. Nii sai igaüks neid mõtteid näha ja lugeda.

Kohvipausi ajal oli meil mahti koolimajas ringi vaadata ja suhelda nii kohalike kui ka teiste erasmuslastega. See oli võrratu võimalus, mida ei ole võimalik kogeda tavaturistina linna külastades, meil olid nüüd omad võõrustajaõed ja –vennad, kes meile kõike näitasid ja seletasid.

Kui me olime piisavalt puhanud, algasid töötoad. Osaleda sai neljas erinevas töötoas: teha plastikpudelitest lampe, metallpurkide avamisrõngastest ehteid, valmistada paberit ja seepi. Kõik need töötod olid väga olulised, kasulikud ja harivad. Suurem osa meist ei jäänud vaid ühte töötuppa, vaid vaatasid ka teistes töötubades ringi ja lõid neiski kaasa. See oli iseäranis tore, et noored neis töötubades nii hakkajad olid.

Seejärel oli meil jälle puhkepaus ja me läksime võõrustajate koju, kokku saime jälle kell 4 pärastlõunal Almodovari värava juures, otse Rooma filosoofi Seneca kuju kõrval. Meid jagati taas rühmadesse ja viidi Córdoba vanalinna ekskursioonile, mille viisid läbi giidinduse eriala õpilased. Imeliselt võrratu päev lõppes veelgi suurepärasema jalutuskäiguga ja võimalusega omal käel linna avastada.

Kirjutas Lydia, Eesti.