Viies päev: REEDE, 13. mai 2016.//Day 5: FRIDAY, May 13th 2016.

On the last day we gathered in front of the schoolhouse at 9.15. All of us took a bus through the city to Tallinn`s Seaplane Harbour. As we arrived in front of the building, we were given small colourful cards, on the cards everyone had a cormoran, a seal or a salmon. Those helped us to divide into three groups and we also got a timetable. When we went inside, we met our guides, who were waiting for us. Everybody got the chance to have an excursion with a guide, also a chance to cross a magnificent bridge, which wasn`t possible to do only by oneself, do tests in the workshop and look around freely, to explore exhibits or to visit the souvenir shop, where were sold Estonian- and sea themed items. The guide introduced us to different boats and on sea transportations, which were used in the old times. We got to know about their history and the purposes they were used for. We also saw lots of different naval mines. Those who wanted had the chance to go inside a submarine called Lembit. In the workshop there were small tables. Around every table there were 6 people. We discussed density and how do different items stay on water. We tried tests by ourselves, how and what things start to sink to the bottom of the bucket and which things stay on water. The results were surprising. Everyone got to eat. At the Seaplane Harbour we ate good warm food. For me it seemed that everyone spent quality time and spoke with their new friends. After that we gathered in front of the building at 13.00 p.m and planned our next activities. The time flew by so fast at the Seaplane Harbour!

Written by Ella Miina, Estonia.

Loe postitust ka EESTI KEELES (pärast pildigaleriid) →


E+.DAY 5 005 E+.DAY 5 017 E+.DAY 5 018 E+.DAY 5 019 E+.DAY 5 021 E+.DAY 5 025 E+.DAY 5 033 E+.DAY 5 036 E+.DAY 5 037 E+.DAY 5 040 E+.DAY 5 048 E+.DAY 5 051 E+.DAY 5 054 E+.DAY 5 058 E+.DAY 5 063

Viimasel päeval kogunesime koolimaja ees kell 9.15. Sõitsime kõik koos bussiga läbi linna Tallinna Lennusadamasse. Jõudes hoone ette, jagati meile väikesed värvilised paberid, kus igaühe kaardi peal oli kas kormoran, hüljes või lõhe. Need aitasid meil jaguneda kolme gruppi ning saime ajakava. Sisenedes tutvusime sealsete giididega, kes meid ootasid. Kõik said kogeda ekskursiooni giidiga, saades ka üle võimsa silla käija, mis muidu polnudki võimalik, teha katseid ja vabalt ringi vaadata, kas siis uurida eksponaate või minnes suveniiripoodi, kus müüdi Eesti- ja mere teemalisi asju. Giid tutvustas meile erinevaid paate ja meretranspordi vahendeid, mida vanal ajal kasutati, saime teada nende ajaloost ning otstarvetest, lisaks nägime palju igasugu erinevaid meremiine. Need, kes tahtsid, said ka hiljem allveelaev Lembitus käia. Töötoas olid väikesed lauad. Iga laua ümber oli umbes 6 inimest, rääkisime tihedusest ja kuidas miski ese vee pinnal püsib. Katsetasime omal käel, kas ja mis esemed vajuvad vee ämbris põhja ning mis pinnale jäävad. Tulemused üllatasid. Peale põnevate tegevuste saime ka süüa. Lennusadama kohvikus pakuti meile head sooja toitu. Mulle tundus, et kõik veetsid kvaliteetaega, rääkides ka oma uute sõpradega. Peale seda saime umbes kella 13.00 paiku hoone ees kokku ning plaanisime järgmisi tegevusi. Meie aeg lennusadamas möödus liigagi kiiresti!

Kirjutas Ella Miina, Eesti.

Neljas päev: NELJAPÄEV, 12. mai 2016.//Day 4: THURSDAY, May 12th 2016.

We gathered in front of the school house at 9 o’clock to wait for the bus, but we got a call saying that we will leave at 10 o’clock. Who then went back to the dorms to wait, who stayed near the school house. Some even went further to grab some coffee. At 10 o’clock we once again gathered at the school’s parking lot and this time the bus was also there. Already after few minutes Estonian had searched for their card packs and were playing cards and the sound of chatting was all around the bus. The chatting between students was intense that there was not time left to listen to the guide. The trip with bus lasted for about 1 hour. When we arrived, our guests were in shock, because they had never seen that kind of nature. Food packages were given to the students and teachers, everyone was divided into two groups and the walking begun. The whole distance of the hike was a bit more than 10 km. During that time we passed amazing bog lakes, walked on Kakerdaja bog boardwalk and also climbed up and down from the steep stairs of the lookout of the bog. Students from other countries were surprised from the nature of the bog and also that the ground doesn’t carry people very well and beneath the ground everything is water. Also masses gathered around every frog and lizard we passed. Their eyes were especially big when the guide took of his shoes and demonstrated how Estonians walk in the bog, Estonians also became more courageous and started testing the ground of bog. As the weather was warm and sunny, the temperature of the bog lakes were over 20 degrees. After quite a long walk, we ended up next to campfire, where fire was started and even sausages were found from the backpack, which were put on a stick and grilled above the fireplace. Everyone were feeling comfortable, there was laughing, chatting and eating. Some also showed their strength in making firewood. Including all this, we also got a powerful performance from NATO’s fighters. If we finally got back to the bus, students and teachers were tired and some even slept during the trip back to school.

It was a calming but tiring day in the forest!

Written by Elisabeth, Estonia

Loe postitust ka EESTI KEELES (pärast pildigaleriid) →


E+.Day3&4 005 E+.Day3&4 006 E+.Day3&4 009 E+.Day3&4 013 E+.Day3&4 017 E+.Day3&4 022 E+.Day3&4 025 E+.Day3&4 031 E+.Day3&4 035 E+.Day3&4 037 E+.Day3&4 042 E+.Day3&4 045 E+.Day3&4 048 E+.Day3&4 053 E+.Day3&4 054 E+.Day3&4 055 E+.Day3&4 057 E+.Day3&4 060 E+.Day3&4 065 E+.Day3&4 067 E+.Day3&4 068 E+.Day3&4 071


Kogunesime neljapäeva hommikul kella üheksaks koolimaja ette bussi ootama, siis saime aga teada, et me buss väljub kell 10. Kes läks ühikasse ootama, kes jäi koolimaja juurde. Mõni läks isegi natuke kaugemale kohvi hankima. Kell 10 kohtusime taas kooli parklas, et bussile minna, seekord oli ka kohal vajalik buss. Peale paari minutit oli eestlastel välja juba kaardipakk ja mängiti kaarte ja üle bussi oli kuulda jutuvadinat. Jutustati nii kõvasti, et giidi kuulamiseks palju aega ei jäänud. Bussisõit kestis umbes tund aega. Kui me kohale jõudsime, olid meie külalised šokis, kuna sellisse loodusega nad varem kokku puutunud ei olnud. Jagati laiali toidupakid, õpilased ja õpetajad jaotati kahte gruppi ja asuti teele. Kogu matka pikkuseks tuli lõpuks natuke üle 10 km. Selle aja jooksul möödusime imelistest rabajärvedest, jalutasime mööda Kakerdaja raba laudteed ning samuti sai ronitud ka vaatetorni järskudest treppidest üles ning siis tagasi alla. Välismaalased olid üllatunud raba olemusest ning sellest, et maapind väga ei kanna ja seal all on vesi, lisaks koguneti massidena ümber iga vaskussi ja konna. Eriti suureks läksid nende silmad, kui giid võttis jalast oma jalanõud ja demonstreeris, kuidas eestlased rabas käivad, ka eestlased muutusid mingi hetk julgemaks ja hakati ka maapinna kandvust testima. Kuna ilm oli päikseline ja soe, siis rabajärvede vesi oli üle kahekümne soojakraadi. Peale üpriski pikka jalutuskäiku jõudsime lõkkeplatsi juurde, kus kohe pandi põlema väike lõke ja seljakotist leiti isegi grillvorstid üles, mis puuoksa otsa aeti ja lõkkele küpsema pandi. Kõik tundsid endast mugavalt, naerdi, aeti juttu ja söödi. Mõni näitas ka rammu puude lõhkumisel. Kõigele sellele lisaks saime me võimsa vaatemängu NATO hävitajate poolt. Kui me lõpuks tagasi bussi jõudsime, olid õpilased ning õpetajad väsinud ja päris paljud lasid sõidu ajal silma looja. Oli üks ütlemata rahustav, aga samas väsitav päev metsas!

Kirjutas Elisabeth, Eesti.

Teine päev: TEISIPÄEV, 10. mai 2016.//Day 2: TUESDAY, May 10th 2016.

On the second day we started our trip with bus ride. We drove to the port for about 30-45 minutes. We took off running toward the teachers hotel. Upon arrival, food packages were distributed. The sea was quite windy and cold, we had to put on jackets. We were taken to Aegna by motor boat. We attempted to mix nations by placing into one of the motorboat as different teams as possible. Motor boats went back and forth about 7 times.  At Aegna we were divided into groups. For the first thing we had a small introductory game. Every one got a little paper on which was written the event and the year. We made the timeline and everyone read what was written on their papers. We moved forward. We were shown a large cannon, which was blown up. It was never used. Next, we were lead to the seaside, where we got a bit of time to take pictures. We made a fun game. The game was as follows: we closed our eyes, stretched hands down and we had to take a first hand that we felt. When we opened our eyes, there was a big puzzle that we had to solve.  After that, we went to a large boulder, which some have climbed. We went to the ancient labyrinth. You had to go through the labyrint barefoot and you were not supposed to talk, it was supposed to bring you luck.  We headed Nature Centre where we could eat and make new friends. Another game took place. Evolution game was like that, so at the beginning we all were planktons. You had to find another plankton and had to play with her/him rock-paper-scissors. The one who won evolved into other upper level animal, and so on until the fishmen. We started to head back. We walked along the beach, back to the harbour. Motorboats took us again back to the port of Rohuneeme and back to Audentes by bus.

Written by Aleks, Estonia.

Loe postitust ka EESTI KEELES (pärast pildigaleriid) →


E+.Intro and Aegna 004 E+.Intro and Aegna 006 E+.Intro and Aegna 011 E+.Intro and Aegna 013 E+.Intro and Aegna 015 E+.Intro and Aegna 017 E+.Intro and Aegna 018 E+.Intro and Aegna 019 E+.Intro and Aegna 020 E+.Intro and Aegna 026 E+.Intro and Aegna 031 E+.Intro and Aegna 036 E+.Intro and Aegna 042 E+.Intro and Aegna 051 E+.Intro and Aegna 053 E+.Intro and Aegna 057 E+.Intro and Aegna 060 E+.Intro and Aegna 068 E+.Intro and Aegna 073 E+.Intro and Aegna 075 E+.Intro and Aegna 087 E+.Intro and Aegna 089 E+.Intro and Aegna 090 E+.Intro and Aegna 104

Teisel päeval alustasime oma reisi bussisõiduga. Sõitsime sadamasse umbes 30-45 minutit. Poole sõidu pealt võtsime ka õpetajad peale. Kohale jõudes jagati toidupakid. Mere ääres oli üsna tuuline ja külm, pidime loomulikult joped selga panema. Meid viidi Aegnale mootorpaadis. Õpetajad püüdsid jagada paatidesse õpilasi erinavtest riikidest. Mootorpaadid käisid edasi-tagasi umbes 7 korda. Aegnal jagati meid gruppideks. Esimene asi oli meil väike tutvustav mäng. Igalühele jagati väike paberilipik, mille peale oli kirjutatud sündmus ja aastaarv. Tegime ajajoone ja igaüks luges, mis tema paberil oli kirjutatud. Läksime edasi. Meile näidati suurt kahurit, mis oli kunagi õhku lastud. Seda polnud kordagi kasutatud. Seejärel juhatati meid mere äärde, kus saime natukene aega viita ja pilte teha. Tegime seal ka lõbusa mängu. Mäng oli järgnev: panime silmad kinni, sirutasime käed ette ja pidime võtma kinni esimesest käest, mida tuntsime. Silmad lahti tehes oli tekkinud suur pusa, mille pidime lahti harutama. Pärast seda läksime suure rahnu juurde, millele mõned ronisid. Nüüd jõudsime ühe iidse kivilabürindi juurde. Labürindi pidid läbima paljajalu ja vaikides, kui sa tegid nii, siis pidi see tooma sulle õnne. Suundusime looduskeskusesse, kus saime süüa ja omavahel paremini tuttavaks saada. Toimus järjekordne mäng. Evolutsioonimäng toimus siis nii, et alguses olime me kõik planktonid. Sa pidid leidma teise planktoni ja mängima temaga kivi-paber-käärid. See kumb võitis, arenes muuks kõrgema tasemega loomaks, ja nii edasi kuni kalameheni välja. Siis hakkasime tagasi liikuma. Kõndisime mööda ranna äärt tagasi sadamasse. Sealt viidi meid mootorpaatidega tagasi Rohuneeme sadamasse ja siis bussiga Audentesesse.

Kirjutas Aleks, Eesti.

Esimene päev: ESMASPÄEV, 09. mai 2016.//Day 1: MONDAY, May 9th 2016.

We gathered in dance hall. At first the program was introduced and then each team stood up and introduced themselves. When each country went to the stage and displayed videos about their country, city and school. After short break, ice-breaking activites started: we had to choose a side what you like most, for example whether you like more dogs or cats, whether Adidas or Nike, then we divided into four groups and were given the questions. After that we played game named “Do you like your neighbour?” and it was real fun, we could not stop! Lunch time!

After lunch was time for SWOT analysis about Water and Air Pollution, French team made their presentation and we had a little contest, where we had to explain the words on the paper we had given and the group who explained better, recieved a candies. The next SWOT analysis was made by Spanish students and they prepared Kahoot for us.

Written by Maia Liisa, Estonia.

In afternoon, we went on a trip to Old Town. We started the trip at around 16:30. We start off the excursion by visiting the Freedom Square, located at the southern end of the Old Town. The student guides gave us a very informative and throughout guide about the square. After a nice tour of the Freedom Square, we went to the museum Kiek in de Kök and have a little talk about it. After the museum, we went to pay a visit to the Alexander Nevsky Cathedral. We also have a chance to look inside of it. I think that the cathedral is the most majestic building of all. With complex patterns which richly decorated the cathedral, with eleven bells and the largest bell weighing about 16 tons. Windows decorated with stain glass, creating a magnificent atmosphere, making the visitors rather delighted and impressed.

Thereafter, we went to the Toompea, Tall Herman, Panso theater school, Stenbock house, to the platform and have a look at the beautiful Old Town and to buy some souvenirs. We also visited the big guilds house, have a little break at the Maiasmokk Café. Last but not least, we go back to the Raekoja Square and ended the tour.

In conclusion, I think the trip is very interesting most of the time. I have learned some new things in the Old Town that I didn’t know before. I think everyone enjoyed it and had fun.

Written by Michael, Estonia.

Loe postitust ka EESTI KEELES (pärast pildigaleriid) →


 E+.Intro and Aegna 074 E+.Intro and Aegna 067 E+.Intro and Aegna 059 E+.Intro and Aegna 058 E+.Intro and Aegna 053 E+.Intro and Aegna 052 E+.Intro and Aegna 048 E+.Intro and Aegna 039 E+.Intro and Aegna 036 E+.Intro and Aegna 030 E+.Intro and Aegna 026 E+.Intro and Aegna 025 E+.Intro and Aegna 019 E+.Intro and Aegna 013 E+.Intro and Aegna 012 E+.Intro and Aegna 010 E+.Intro and Aegna 008 E+.Intro and Aegna 006 E+.Intro and Aegna 004
Me kogunesime valges saalis. Algul tutvustati meile programmi ja siis iga riik tõusis püsti ja tutvustas end. Seejärel läks iga riik n-ö lavale ja näitas videoklippi enda riigi, linna ja kooli kohta. Pärast pausi algasid nn “Ice breaking” tegevused, kus me pidime valima, kumb pool meile rohkem meeldib, näiteks kas koer või kass, kas Adidas või Nike, siis jagati meid neljaks rühmaks ja me pidime vastama küsimustele. Pärast mängisime mängu “Kas sulle meeldib sinu naaber?”. Ja see oli tõesti lahe, me ei suutnud kuidagi lõpetada! Ja oligi käes lõunasöögiaeg.

Pärast lõunasööki esitasid külalised SWOT analüüsi teemal Vee- ja õhureostus, pärast Prantsusmaa esitlust oli väike võistlus, kus pidime paberil antud mõisted inglise keeles ära seletama ja see rühm, kes suutis kõige rohkem mõisteid ära arvata, sai kommi. Järgmise SWOT analüüsi tegi Hispaania ja kui nende esitlus läbi sai, mängisime Kahooti. Päeva esimene pool sai sellega läbi.

Kirjutas Maia-Liisa, Eesti.

Pärastlõunal läksime Tallinna Vanalinna ekskursioonile. See algas pool viis. Kõigepealt liikusime Vabaduse väljakule, mis asub vanalinna lõunaosas. Meie giidideks olid 11. klasside õpilased, kes rääkisid väga asjalikku ja huvitavat väljaku ajaloost. Siis liikusime Kiek in de Köki ja sealgi räägiti meile üht-teist huvitavat. Nüüd läksime Aleksander Nevski katedraali juurde, saime ka korra sisse vaadata. Ma arvan, et katedraal on kõike üks väga majesteetlik ehitis. See oli rikkalikult kaunistatud keerukate mustritega, katedraalil on 11 kella, millest suurim kaalub 16 tonni. Katedraali vitraažaknad loovad ruumis imelise atmosfääri, jättes külastajale kustumatu mulje.

Seejärel läksime Toompeale, Pika Hermanni, Panso teatrikooli ja Stenbocki maja juurde ning vaateplatvormile, et heita pilk imeilusale vanalinnale ja osta suveniire. Samuti külastasime Suurgildi hoonet ja tegime väikese vahepeatuse “Maiasmoka” kohvikus. Meie retk lõppes taas Raekoja platsil.

Kokkuvõttes arvan ma, et see ekskursioon oli väga huvitav. Ma sain teada nii mõndagi uut Tallinna Vanalinna kohta ning usun, et see meeldis teistelegi.

Kirjutas Michael, Eesti.