Üleeuroopaline jäätmetekke vähendamise nädal Audenteses 23.-27. novembril 2015/European week for waste reduction in Audentes

Juba aastaid on novembrikuu kolmandal nädalal tähistatud üleeuroopalist jäätmetekke vähendamise nädalat (European Week for Waste Reduction). Kõikide ainete ja kooliastmete õpetajaid kutsuti üles kajastama jäätmete teemat omas tunnis. Kuna jäätmeteke ja selle vähendamine on otseselt seotud ka meie kooli rahvusvahelise ERASMUS+ projektiga „Säästev tootmine ja tarbimine“, siis haakusid nädala tegevused projekti eesmärkidega.

Mis sai tehtud? Lastekoolis ja huvikeskuse käsitööringis meisterdasid lapsed erinevatest taaskasutatavatest materjalidest jõuluootusele omaseid vahvaid päkapikke ja ingleid. 3.b klass fantaseeris pakendite ja muu taaskasutatavaga ning valmisid mitmesugused prügielukad4.b klassil valmis ühistööna vanapaberist lumememm.

  1. klassidelkäis külas keskkonnateemaline õppeprogrammPrügi VaheTund, kus projektijuht Liina Kanarbik propageeris läbimõeldud tarbimist ning keskkonnasõbralikku eluviisi. Tunnis arutleti jäätmeliikide plastik, paber ja papp, riided ja toidujäätmed näitel, millist mõju avaldab asjade tootmine loodusele, milliseid valikuid teha kodus ja poes ning kuidas asju taaskasutada või taaskasutusse suunata.
  2. klasside tüdrukudvalmistasid käsitöötunnis kasutatud t-särkidest kuusepuu ja vanast laudlinast kandekoti.
  3. klassidelepidas keskkonnaameti spetsialistReet Kristian loengu „Jäätmed“, mille lõppedes said õpilased reaalselt oma tunni teadmisi proovile panna, sorteerides ühistööna ära jäätmekasti.

Jäätmenädal aitas lõimida omavahel erinevaid õppeaineid ja andis teadmise, et jäätmete vähendamine on jõukohane ka lastele./

For some years, the third week of November has been celebrated as the European Week for Waste Reduction. This year, teachers at all school levels were encouraged to address the matter in their classes. As waste prevention is also the topic of the international ERASMUS+ project our school is currently taking part in, the activities of the Week for Waste Reduction supported the aims of this project.

Activities

In handicraft classes our pre-schoolers used reusable materials to create angels and Christmas elves. Third graders set their imagination free and as a result, astounding litter monsters were created. Fourth graders, in turn, used scrap paper to build a snowman.

Fifth graders were visited by educators from an environment themed study programme titled Prügi VaheTund (Garbage Break). Liina Kanarbik, the project manager, promoted consumption awareness and environmentally friendly ways of life and discussed the impact of production and waste (plastic, paper, cardboard, clothes and food waste) on the environment. Participants also spoke about informed decision making at homes and in stores and reusing and recycling our stuff.

In handicraft classes, girls in Year 5 used old T-shirts to create a Christmas tree and turned a tablecloth into a tote bag.

11th graders had a chance to listen to a specialist from the Environmental Board, Reet Kristian, who gave a talk on waste. Having acquired this new information, our students could put it to use by sorting an entire box of various types of waste.

The European Week for Waste Reduction provided a chance to integrate various subjects and confirmed that waste reduction is just as feasible for young people as it is for adults.

Projekti logokonkurss tõi võidu Rumeenia kooliõpilasele/Best logo was created by Romanian student

Novembrikuu alguses sai õpilaste seas välja hõigatud logokonkurss. Konkursile olid oodatud tööd, mis peegeldaksid projekti keskkonnakaitsealast sisu ja samuti partnerriikide sümboolikat. Meie koolist saatsid oma tööd Lydia Kurus ja Kerli Neljas. Suur tänu usinatele joonistajatele-kujundajatele!/ The project logo competition was announced in November. Lydia Kurus and Kerli Neljas presented their logos. Thank you, girls!

 

Amiens’is kogunenud projekti korraldajatele esitatud logod./ Logos presented to the project’s coordinators:

 

Avaliku hääletuse tulemusena valiti parimaks Rumeenia õpilase logo. Autor sai autasuks võimaluse osaleda kahes õpilasvahetuses. Palju õnne! / The winner of the logo competition was chosen by coordinators by public voting. Best logo was made by Romanian student. Congratulations!

11221639_963496043706431_5214403335783024264_n
Projekti logokonkursi võidutöö autor on Rumeenia kooli õpilane./Best logo was created by Romanian student.

Meie kooli rahvusvaheline projekt „Säästev tootmine ja tarbimine“ on alanud! /Our international ERASMUS+ K2 project “Sustainable production and consumption” has begun!

19.-20. novembril toimus Prantsusmaal, Amiens’i linnas partnerkoolide esindajate kohtumine. Vaatamata pinevale olukorrale Pariisis, kus 13. novembril toimus üle saja inimese elu nõudnud terrorirünnak, jõudsid kõik osalised viperusteta Põhja-Prantsusmaal asuvasse väikelinna. Meid võõrustas Louis Thuillier’ Lütseum, mis annab nii gümnaasiumi- kui ka kutseharidust. Kahe tegusa tööpäeva jooksul pandi paika projekti korraldus, vastuse said reisi- ja majutamisega seotud küsimused. Lisaks tutvuti lütseumi igapäevatööga: külastati tunde, vaadati üle suurepäraselt sisustatud loodusteaduste laborid ning söödi koos õpilastega koolisööklas nende igapäevast lõunat.

Kuna projekti üks lõppeesmärkidest on lisaks õpilaste ja õpetajate uute teadmiste-oskuste omandamisele ka mitmete info- ja õppematerjalide koostamine, tutvuti lähemalt (ümber)pööratud klassiruumi metoodikaga. Pööratud klassiruum toimub põhimõttel, et õpilane tutvub uue teemaga väljaspool klassiruumi, vaadates seletavaid videolõike ja tehes enesekontrolliteste, tunnis aga tegeldakse teadmiste kinnistamisega ja rakendamisega konkreetsete ülesannete/probleemide lahendamisel. Metoodika pakub vaheldust tavaõppele ja suunab õpilasi rohkem väärtustama oma ajaressurssi, samuti võtma suuremat vastutust ladusa ja iseseisvama õpiprotsessi eest. Loodetavasti valmib projekti lõpuks ka näitlik õppematerjal valikaine moodulile „Säästev tootmine ja tarbimine“, kasutades just pööratud klassiruumi-metoodikat.
Kohtumise lõppedes külastati Amiens’i kesklinna, mille peamised vaatamisväärsused on 13. sajandil rajatud Jumalaema kirik ja jõuluehteis kesklinn. Vaatamata sompus ja vihmasele ilmale sai kohtumiselt palju häid mõtteid ja kohatud toredaid kolleege. Eriliselt soojad tänusõnad lähevad aga nendele Louis Thuillier’ lütseumi õpetajatele, kes partnerkoolide esindajaid omas kodus võõrustasid! Merci!/

The representatives of partner-schools met in Amiens, France on January 19 20. Despite the fact that on the evening of 13th November 2015, a series of coordinated terrorist attacks occurred in Paris, all participants reached safely the little town in North-France. We were hosted by Louis Thuillier Lyceum which offers secondary and vocational education. We had a chance to get acquainted with school life, visited lessons and admired well-equipped labs of natural sciences. We had lunch together with students in a school diner. During the two-day efficient work project, travel and accommodation issues were settled. One of the targets of the project is to acquire new knowledge and skills both for students and teachers.

The other goal is connected with the creation of various  teaching materials. The flipped classroom methodology was introduced. The flipped classroom is a pedagogical model in which the typical lecture and homework elements of a course are reversed.Short video lectures are viewed by students at home before the class session, while in-class time is devoted to exercises, projects, or discussions. The value of a flipped class is in the repurposing of class time into a workshop where students can inquire about lecture content, test their skills in applying knowledge, and interact with one another in hands-on activities. Presumably an exemplary educational material ‘Sustainable production and consumption’ will be created for an elective module based on the flipped classroom methodology at the end of the project.

We also toured in Amiens city, where we visited the two most magnificent sights – Amiens Cathedral, one of the largest Gothic churches of the 13th century and the city centre which was already in full Christmas decorations.

We got many brilliant ideas and met wonderful colleagues in spite of the rather gloomy and rainy weather. We were especially thankful to thoseLouis Thuillier Lyceum teachers who hosted representatives of partner schools in homes. Merci!